Tưới phun mưa

Súng tưới cây bán kính lớn

Tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống tưới  phun mưa tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị …Hệ thống tưới tự động tại Lào ( Laos)